Gravfunn ved Vinstervatn

Arkeologiske undersøkelser langs Vinstravassdraget har nylig avdekket en grav ved Vinstervatn. De fant en samling av jerngjenstander i en steinsatt ring nesten helt nede ved vannet. Gravgodset består av 12 pilspisser, 2 kniver, spydspiss, saks, skinnskraper og pren. Funnet kan dateres typologisk til ca. 500 e.Kr. For sikrere datering og nærmere opplysninger må vi vente på rapporten med analyseresultatene.

Både funnstedet på høyfjellet og sammensetningen av gravgods tyder på at dette er en såkalt fangstmarksgrav. Graver i både Norge og Sverige inngår i kategorien fangstmarksgrav. Det de har til felles er at de ligger (mer eller mindre) høyt til fjells, langt til skogs, og ofte ved vann og elver. Flere arkeologer, blant annet Inger Zachrisson og Jostein Bergstøl, har knyttet dem til et samisk fangstfolk.

Når det gjelder gravfunnet ved Vinstervatn finnes det flere andre fangstmarksgraver i nærliggende områder, så årets gravfunn glir rett inn i fortellingen om «de evige fangstmarker» i Sør-Norge»!

Jerngjenstandene som ble funnet i graven ved Vinstervatn (skjermdump fra NRK nett-TV).

Jerngjenstandene som ble funnet i graven ved Vinstervatn (skjermdump fra NRK nett-TV).

Jostein Bergstøl viser fram funnstedet for graven. Vinstervatn i bakgrunnen (skjermdump fra NRK nett-TV).

Jostein Bergstøl viser fram funnstedet for graven. Vinstervatn i bakgrunnen (skjermdump fra NRK nett-TV).

Se innslag fra NRK1: Distriktsnyheter Østnytt 21.08.14

Se også «Arkeologi langs Vinstravassdraget» på Facebook

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi

Gratulerer med dagen!

Det er visst et helt år siden siste innlegg… i fjor på samme tid var jeg i Jokkmokk og feiret, men i år feirer jeg samenes nasjonaldag hjemme i Oslo i mammapermisjon.

Flott at jeg og andre ikke-samer inviteres av NRK Sápmi til å feire samenes nasjonaldag ved å pynte oss!

http://www.nrk.no/sapmi/slik-blir-du-_etnisk_-for-en-tier-1.11521674

Foto: Anne Berit Anti / Abanti

Foto: Anne Berit Anti / Abanti

Legg igjen en kommentar

Filed under etnisitet, samer

Læhkoe biejjine

Gratulerer med dagen! Hilsen fra Jokkmokk 🙂

20130206-125522.jpg

20130206-180008.jpg

20130206-180101.jpg

3 kommentarer

Filed under Usortert

Tromsø-Gudbrandsdalen 1:1

Onsdag kveld sendte NRK1 dokumentaren ”Tilbakeslaget. Tromsø og de fem hersketeknikkene”.

Tromsø by. Stillbilde fra dokumentaren "Tilbakeslaget"

Tromsø by. Stillbilde fra dokumentaren «Tilbakeslaget»

Filmen tar opp situasjonen som oppstod i Tromsø i 2011 da spørsmålet om hvorvidt byen skulle innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet ble en del av den kommunale valgkampen. Opposisjonene var steile, og mye gammelt grums vellet opp til overflaten, særlig gjennom nettdebattene til lokalavisene (se også innlegg på denne siden:»What’s in a name…» 22.03.11).

Den ene hersketeknikken som trekkes fram i filmen er påføring av skam; at det var skamfullt å være av samisk slekt. I filmen fortelles det blant annet om hvordan det har vært vanlig å vektlegge historier om slektskap i det sørlige Norge. For eksempel forteller ei av de intervjuede i filmen at mange fortalte historier om røtter i Gudbrandsdalen og på den måten tonet ned det samiske og fremhevet det norske i familien.

Trodde de.

Ironisk nok synes det nå som mer og mer trolig at det også i Gudbrandsdalen har vært innslag av samisk kultur i eldre tider! Det tyder altså på at det er vanskelig å slippe unna sin samiske arv, og det bør jo heller ikke være noe mål.

Legg igjen en kommentar

Filed under etnisitet, Historieproduksjon, samer

Sørsamisk fangstmark brer om seg i media

Frans-Arne Stylegar, fylkeskonservator i Vest-Agder fylkeskommune, har skrevet en flott formidlingsartikkel om sporene som tyder på en samisk bosetning i Sør-Norge i eldre tid:

Bondebygd og fangstmark i vikingtiden

Artikkelen bygger først og fremst på Inger Zachrissons, Jostein Bergstøls og min egen forskning.
Publisert mandag 29. oktober 2012, både på bloggen hans «Arkeologi i nord» og i papirutgaven av Klassekampen.

NRK var tidlig ute med å videreformidle innholdet:

Samiske bosettinger mye lenger sør i Norge enn tidligere antatt

Faksimile fra NRK.no 29.10.12

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, Formidling, Historieproduksjon, sørsamisk

Same blogg – new wrapping!

Jeg har nå gjort en total makeover av bloggen. Samme innhold, men forhåpentligvis ryddigere og enklere tilgjengelig. God lesning!

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Usortert

Tilbakeføring av samiske gjenstander

Min arbeidsgiver, Kulturhistorisk museum, har sammen med Norsk folkemuseum og Sametinget inngått en historisk avtale om å tilbakeføre ca 2000 samiske gjenstander til de seks museene som er under samisk forvaltning!

se NRK Sápmi: historisk avtale

Den samiske samlingen som nå befinner seg på Norsk folkemuseum var opprinnelig en del av Universitetets Etnografiske Museum (del av Kulturhistorisk museum fra 1999), men ble deponert på folkemuseet i 1951.

Avtalen om å tilbakeføre gjenstandene er gjort på bakgrunn av en utredningen BÅÅSTEDE – tilbakeføring av samisk kulturarv for Sametinget.

Legg igjen en kommentar

Filed under etnisitet, Formidling, Forvaltning, Kulturarv, Kulturhistorie, Kulturminneforvaltning, samer, Urfolk