Category Archives: Urfolk

Tilbakeføring av samiske gjenstander

Min arbeidsgiver, Kulturhistorisk museum, har sammen med Norsk folkemuseum og Sametinget inngått en historisk avtale om å tilbakeføre ca 2000 samiske gjenstander til de seks museene som er under samisk forvaltning!

se NRK Sápmi: historisk avtale

Den samiske samlingen som nå befinner seg på Norsk folkemuseum var opprinnelig en del av Universitetets Etnografiske Museum (del av Kulturhistorisk museum fra 1999), men ble deponert på folkemuseet i 1951.

Avtalen om å tilbakeføre gjenstandene er gjort på bakgrunn av en utredningen BÅÅSTEDE – tilbakeføring av samisk kulturarv for Sametinget.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under etnisitet, Formidling, Forvaltning, Kulturarv, Kulturhistorie, Kulturminneforvaltning, samer, Urfolk

Samenes nasjonaldag / Sámi álbmotbeaivi(nordsamisk) / Sæemiej heevehttimmie biejjie(sørsamisk)

Gratulerer med dagen, alle samer!

Det samiske flagget: formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms. Sirkelen er et sol- og månesymbol. Solringen er rød og måneringen er blå. Flagget har de tradisjonelle samiske fargene: Rødt, grønt, gult og blått.

Allerede i går, lørdag 5. februar, ble den samiske nasjonaldagen feiret over store deler av Norge (se hvordan dagen ble feiret HER), men det er dagen i dag, den 6. februar som er selve nasjonaldagen.

Samenes nasjonaldag ble feiret med flaggheising og frokost på Oslo rådhus 5. februar 2011.

Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. I 1993 ble nasjonaldagen feiret for første gang, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok. Dagen er til minne om det første samiske landsmøtet i Trondheim 6. februar 1917, som var første gang i historien samene var samlet for felles interesser over nasjonalstatsgrensene. Nord- og sørsamer fra Norge og Sverige samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner. Hun grunnla den første samiske kvinneforeningen på norsk side, og initierte til det første samiske møtet 6.-9. februar 1917 (Kilde: Sametinget).

Både «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har blitt brukt som norsk betegnelse på denne dagen. Det er som følge av direkte oversettelse av den samiske benevnelsen sámi álbmotbeaivi. Sametinget bruker imidlertid offisielt benevnelsen «samenes nasjonaldag» (se Sametinget om bruken av begrepet nasjonaldag). Begrepet nasjon blir her brukt av Sametinget slik det også blir brukt i internasjonalt urfolksarbeid der «nasjon» er ett folk, definert som en gruppe mennesker som føler seg som en enhet på grunn av felles historie og kultur, oftest også felles språk. Det er altså fellesskapet som vektlegges og ikke ordets tilknytning til nasjonalstater. Bruken av begrepet nasjonaldag forutsetter derfor ikke en egen samisk stat.

1 kommentar

Filed under etnisitet, heritage, indigenous people, samer, Sámi, Urfolk

Tettpakket langhelg i Forollhogna og Røros

Det ble en innholdsrik og interessant langhelg i Rørostraktene onsdag 29/9 til søndag 3/10. I forbindelse med Sørsamisk kulturfestival (nå med nytt, sørsamisk navn: Raaste Rastah som betyr «på tvers av grensene») ble det arrangert både befaring av samiske kulturminner i Forollhogna nasjonalpark og sluttseminar for InterReg-prosjektet Saemieh Saepmesne (I det Samiske rommet).

Befaringen i Forollhogna nasjonalpark ble arrangert av Amund Haugen Steinbakken og Mattis Danielsen som de siste to sesongene har arbeidet med å registrere samiske kulturminner i nasjonalparken. De har både gjort nyregistreringer av tidligere registrerte kulturminner, samt funnet mange kulturminner som tidligere var ukjente. Særlig kulturminner fra historisk tamreindrift, som gammetufter, beingjemmer, kaldkilder, offerplasser osv. er blitt kartfestet (se foreløpig rapport her). Det var stor interesse både blant arkeologer og samer for å være med og se og lære, og NRK Sámi Radio/Oddasat var også med og laget et innslag.

Lars Aage Brandsfjell blir intervjuet av NRK under befaringen i Forollhogna nasjonalpark. Foto: Hege Skalleberg Gjerde

Registreringsprosjektet Saemieh Saepmesne har pågått siden høsten 2008 og presenterte denne helgen arbeidet som har blitt gjort på både norsk og svensk side av det sørsamiske området. Sammen med samiske tradisjonsbærere har det blitt registrert over 300 kulturminner i tillegg til at det er blitt foretatt intervjuer og gjennomgang av arkiver og skriftlige kilder. Nå er vi mange som gleder oss til at denne kunnskapen etter hvert blir publisert!

Åpning av sluttseminaret for Saemieh Saepmesne, Røros fredag 1. oktober 2010. Fra venstre: prosjektleder (norsk side) Erik Nordberg og prosjektleder (svensk side) Ulf Stefan Wilka. Foto: Hege Skalleberg Gjerde.

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, etnisitet, samer, Sørsamer, sørsamisk, Urfolk

Verdens dag for kulturelt mangfold

Foto: http://www.forskning.no/ artikler/2008/juni/185985

I dag er det verdens dag for kulturelt mangfold, etablert av UNESCO i 2001. Det er ment å være en dag for å «gå dypere inn i de verdiene som ligger i kulturelt mangfold og utforske hvordan vi kan leve godt sammen i multikulturelle samfunn». Ikke dumt, men ganske vagt… Feire burde vi uansett! Og ikke glem at også fortiden var kulturelt mangfoldig…

Legg igjen en kommentar

Filed under etnisitet, Flerkulturell, indigenous people, Mangfold, Urfolk

Hjernevask, urfolk og intelligens

Gustaf Retzius måler skallen til enn same. Foto:http://commons.wikimedia.org

Ulike folkegrupper har ulik IQ fikk vi lære av Harald Eia i gårsdagens «Hjernevask» på NRK1.

Samer ble ikke nevnt i programmet, men typen spørsmål, holdninger og tankegang minner meg om en sak ved Rørostraktene for et par år siden:

Rørosbygdene skogeierlag krevde at reindriftssamene i området skulle gentestes fordi de angivelig var for intelligente til å være urfolk! Her har de misforstått sammenhengene mellom både gener, intelligens og hva det vil si å være urfolk. Skogeierlaget ble, ikke overraskende, anmeldt for brudd på rasismelovgivningen.

Harald Eias program er uheldig på mange måter. Det verste med det er imidlertid at en slik forståelse av sammenhengen mellom gener, intelligens og folkeslag som skogeierlaget i Rørosbygdene fremviste får ny vind i seilene. Det blir gjort for lite for å formidle begrensningene i forskningen, og for å nyansere og motsi de forskningsresultatene som presenteres.

Når forskningsformidlingen ikke makter å vise grundig vurdering av forskningen, kan vi kanskje ikke forvente det av skogeierforeningene heller?

2 kommentarer

Filed under samer, Urfolk