Tag Archives: Bosetning

Utgravning ferdig

Da er den arkeologiske undersøkelsen i Hol ferdig. I to uker jobbet vi på spreng for å få mest mulig informasjon ut av lokalitetene. En skulle alltid ønske at en hadde mer tid, men takket være god innsats fra flere frivillige arkeologer blir nå forståelsen av disse boplassene mye bedre enn den var bare for kort tid siden. Før det dras noen konklusjoner skal materialet gjennomgås og vurderes, kullprøver skal sendes til et laboratorium for datering osv.

Utgravning av en rund tuft i Urevassbotn, Hol. Fra venstre: Kristine Andreassen og Kjersti Tidemansen. Foto: Hege Skalleberg Gjerde.

Takk til:
Feltassistentene Altaire Harris, Kristine Andreassen, Anna Alexandra Myrer, Amund H. Steinbakken og Mattis Danielsen.
Illustratør  Hege Vatnaland (www.hegevatnaland.com)
Veileder Brit Solli
Frivillige arkeologer fra Buskerud fylkeskommune: Kjersti Tidemansen, Halldis Hobæk, Bernt-Egil Tafjord, Håvard Hoftun, Rolf Liafjell Bade, Annette Brede og Hanne Haugset.

Takk også til Norsk Arkeologisk selskap og Hol historielag for øknomisk støtte.

Se også Radio Hallingdal sin nettside for en liten reportasje fra Urevassbotn.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, Feltarbeid

Arkeologisk undersøkelse av mulige samiske tufter

I løpet av de to siste ukene i august i år skal jeg lede en mindre arkeologisk undersøkelse av noen bosetningsspor i Hol kommune, Buskerud. Vi skal gjøre en utgravning av to runde tufter som kan være rester etter samiske boliger (se Inger Zachrisson sin bok Möten i Gränsland fra 1997 og min masteroppgave fra 2008).

To runde tufter ved Byrkjedalstølen i Hol (markert med hvite ringer). Hallingskarvet i bakgrunnen. Foto: Hege Skalleberg Gjerde

Den runde formen kan være en god indikasjon på at det har vært en samisk bolig, siden vi vet at den tradisjonelle, samiske boligen var gammer eller telt med en spesiell organisering, mens vi ikke kjenner til denne typen boliger fra det norrøne (”norske”) samfunnet.

Det er likevel vanskelig å si noe sikkert om tuftene i Hallingdal uten å undersøke dem grundigere. Den arkeologiske utgravningen i august skal derfor bidra til en bedre forståelse av hva slags boplasser dette har vært. Kanskje finner vi sterkere indisier på at det bodde samer i Hol i middelalderen, eller kanskje vi finner noe helt annet som kan hjelpe oss å forstå utnyttelsen av de sørnorske fjellområdene i denne perioden. Uansett blir det veldig spennende å se hva som dukker opp når vi setter spaden i jorda!

Legg igjen en kommentar

Filed under archaeology, arkeologi, samer, Sørsamer, sørsamisk