Tag Archives: Mangfold

Verdens dag for kulturelt mangfold

Foto: http://www.forskning.no/ artikler/2008/juni/185985

I dag er det verdens dag for kulturelt mangfold, etablert av UNESCO i 2001. Det er ment å være en dag for å «gå dypere inn i de verdiene som ligger i kulturelt mangfold og utforske hvordan vi kan leve godt sammen i multikulturelle samfunn». Ikke dumt, men ganske vagt… Feire burde vi uansett! Og ikke glem at også fortiden var kulturelt mangfoldig…

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under etnisitet, Flerkulturell, indigenous people, Mangfold, Urfolk

Fra og med i dag…

Da er jeg i gang; første dag som doktorgradsstudent og forsker på en flerkulturell fortid i Sør-Norge.

Hvor skal jeg begynne? Jeg begynner her. Dette skal være stedet for initiativ og forsøk, for forslag, ideer og assosiasjoner.

For meg åpner forskning på en mulig samisk og dermed flerkulturell fortid i Sør-Norge opp muligheter for å reflektere rundt våre nåtidige oppfatninger av kulturell variasjon. Det multikulturelle samfunnet presenteres ofte som en ny type utfordring i vår moderne tid – som om fortiden bestod av kulturelt ”rene” samfunn! Kulturelt mangfold har imidlertid alltid vært regelen heller enn unntaket, og kanskje et økt fokus på fortidens multikulturalitet kan gi oss noen nyttige perspektiver på dagens multikulturelle utfordringer?

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, Mangfold, samer