Tag Archives: Sæemiej heevehttimmie biejjie

Samenes nasjonaldag / Sámi álbmotbeaivi(nordsamisk) / Sæemiej heevehttimmie biejjie(sørsamisk)

Gratulerer med dagen, alle samer!

Det samiske flagget: formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms. Sirkelen er et sol- og månesymbol. Solringen er rød og måneringen er blå. Flagget har de tradisjonelle samiske fargene: Rødt, grønt, gult og blått.

Allerede i går, lørdag 5. februar, ble den samiske nasjonaldagen feiret over store deler av Norge (se hvordan dagen ble feiret HER), men det er dagen i dag, den 6. februar som er selve nasjonaldagen.

Samenes nasjonaldag ble feiret med flaggheising og frokost på Oslo rådhus 5. februar 2011.

Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. I 1993 ble nasjonaldagen feiret for første gang, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok. Dagen er til minne om det første samiske landsmøtet i Trondheim 6. februar 1917, som var første gang i historien samene var samlet for felles interesser over nasjonalstatsgrensene. Nord- og sørsamer fra Norge og Sverige samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner. Hun grunnla den første samiske kvinneforeningen på norsk side, og initierte til det første samiske møtet 6.-9. februar 1917 (Kilde: Sametinget).

Både «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har blitt brukt som norsk betegnelse på denne dagen. Det er som følge av direkte oversettelse av den samiske benevnelsen sámi álbmotbeaivi. Sametinget bruker imidlertid offisielt benevnelsen «samenes nasjonaldag» (se Sametinget om bruken av begrepet nasjonaldag). Begrepet nasjon blir her brukt av Sametinget slik det også blir brukt i internasjonalt urfolksarbeid der «nasjon» er ett folk, definert som en gruppe mennesker som føler seg som en enhet på grunn av felles historie og kultur, oftest også felles språk. Det er altså fellesskapet som vektlegges og ikke ordets tilknytning til nasjonalstater. Bruken av begrepet nasjonaldag forutsetter derfor ikke en egen samisk stat.

Reklamer

1 kommentar

Filed under etnisitet, heritage, indigenous people, samer, Sámi, Urfolk