Tag Archives: Sáiva

Samiske fortellinger

Stillbilde fra animasjonsfilmen "Sáiva" av Tuva Synnevåg

Samiske fortellinger står i sterk kontrast til det moderne, vestlige samfunnet. Der vesten karakteriseres av fremskrittsoptimisme, fornuft, objektivitet og rasjonalitet, er de samiske fortellingene tvetydige og fragmentariske. De skiller ikke klart mellom virkelighet og myte; mellom det empirisk observerbare og det overnaturlige/forestilte, og de har sjelden en klar begynnelse eller slutt.

Likevel, eller rettere sagt på grunn av dette, er de samiske fortellingene gode kilder til den før-kristne, samiske verdensforståelsen og livsanskuelsen. For tilhørere som var kjent med tankegangen, var normene og verdiene tydelige i fortellingene og mytene, og de var dermed både informative så vel som oppdragende.

I dag kan fortellingene og mytene gi oss et innblikk i en helt annerledes logikk enn den vi vanligvis må forholde oss til.

Et flott eksempel på en visuell fremstilling av samisk tenkemåte og fortellertradisjon, kan du se i Tuva Synnevåg sin animerte kortfilm «Sáiva«. Den ble nylig utmerket med nominasjon i Grafill sin visuelt-konkurranse for 2010. Med et fantastisk visuelt uttrykk synes jeg at hun klarer å formidle den tradisjonelle, samiske mentaliteten på en god måte.

Stillbilde fra animasjonsfilmen "Sáiva" av Tuva Synnevåg

Anbefalt lesning:
Qvigstad, Just (1927-1929): Lappiske Eventyr og Sagn I-IV
Pollan, Brita / Just Qvigstad (1997): Samiske beretninger
Birkeland, Kirsti (2002): Staloer tror at månen er et bål (sørsamiske eventyr)

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Fortellertradisjon, Ideologi, Mytologi, samer