Tag Archives: Samisk

What’s in a name? That which we call Romssa

Debatten om hvorvidt Tromsø skal innlemmes i samisk språkforvaltningsområde bugner av språklig intoleranse og ubegrunnet frykt for at byen ikke kommer til å lukte like godt under et annet navn. Er det, slik Shakespeares Juliet hevder, likegyldig hvilke navn vi bruker på tingene rundt oss?

Romssa og/eller Tromsø?

Språk er et blant de viktigste maktmidlene som finnes. Fornorskingsprosessen av samene er et godt eksempel på hvordan Den norske stat nesten klarte å utradere alle de samiske språkene i Norge, og med dem de samiske identitetene. Språk og identitet henger tett sammen, siden det å kunne sette ord på ting, følelser, situasjoner osv. er essensielt i det å definere seg selv. Inntil for kort tid siden (og fortsatt for noen) var det imidlertid følelsen av skam som først og fremst ble forbundet med samiske språk, og resultatet ble at de samiske språkene nærmest døde ut. I dag er situasjonen fortsatt svært kritisk for både sørsamisk og lulesamisk, mens antallet som behersker og bruker nordsamisk har økt en del. Regjeringen arbeider stadig for å styrke de samiske språkene (Handlingsplan for samisk språk). Det skulle bare mangle.

Debatten i Tromsø viser at det å gi samiske språk større plass i norsk offentlighet oppfattes som truende på en ikke-samisk befolkning. Romssa er altså ikke «bare et navn». Romssa rommer både frykt, hat, undertrykkelse, dårlig samvittighet, rettferdighet og mye mer. Mest av alt rommer det forhåpentligvis maktbalanse.

06.04.2011:

Afenposten tester Oslo kommunes («søringenes»?) holdninger til å innlemmes i samisk språkforvaltningsområde:

Ole Magnus Rapp i Aftenposten onsdag 6. april 2011

Hvordan skiller situasjonen i Oslo seg fra den i Tromsø? Er det riktig å sidestille samer og pakistanere i denne saken (samisk er f.eks. et offisielt språk i Norge, mens pakistansk ikke er det)? Vil Oslo og samene i Oslo være tjent med et slikt vedtak? Hvilket av de samiske språkene skulle i så fall blitt brukt i hovedstaden – sørsamisk, lulesamisk eller nordsamisk?

Reklamer

1 kommentar

Filed under etnisitet, Flerkulturell, samer, Språk

Noe å lese på i jula?

Lesetips – artikkelen min i årets Viking:

Tilfeldig? Neppe. Finsk-ugriske smykker i Sør-Norge

 – om middelalderske anheng av bronse som tidligere er ignorert fordi de ikke passer inn i den vanlige forståelsen av arkeologisk funn i Sør-Norge. I Nord-Norge og Nord-Sverige kobles slike smykker til samiske kulturminner. Er det så bare tilfeldig at de er funnet også i Sør-Norge? Neppe…

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, samer, Sørsamer, sørsamisk

Tettpakket langhelg i Forollhogna og Røros

Det ble en innholdsrik og interessant langhelg i Rørostraktene onsdag 29/9 til søndag 3/10. I forbindelse med Sørsamisk kulturfestival (nå med nytt, sørsamisk navn: Raaste Rastah som betyr «på tvers av grensene») ble det arrangert både befaring av samiske kulturminner i Forollhogna nasjonalpark og sluttseminar for InterReg-prosjektet Saemieh Saepmesne (I det Samiske rommet).

Befaringen i Forollhogna nasjonalpark ble arrangert av Amund Haugen Steinbakken og Mattis Danielsen som de siste to sesongene har arbeidet med å registrere samiske kulturminner i nasjonalparken. De har både gjort nyregistreringer av tidligere registrerte kulturminner, samt funnet mange kulturminner som tidligere var ukjente. Særlig kulturminner fra historisk tamreindrift, som gammetufter, beingjemmer, kaldkilder, offerplasser osv. er blitt kartfestet (se foreløpig rapport her). Det var stor interesse både blant arkeologer og samer for å være med og se og lære, og NRK Sámi Radio/Oddasat var også med og laget et innslag.

Lars Aage Brandsfjell blir intervjuet av NRK under befaringen i Forollhogna nasjonalpark. Foto: Hege Skalleberg Gjerde

Registreringsprosjektet Saemieh Saepmesne har pågått siden høsten 2008 og presenterte denne helgen arbeidet som har blitt gjort på både norsk og svensk side av det sørsamiske området. Sammen med samiske tradisjonsbærere har det blitt registrert over 300 kulturminner i tillegg til at det er blitt foretatt intervjuer og gjennomgang av arkiver og skriftlige kilder. Nå er vi mange som gleder oss til at denne kunnskapen etter hvert blir publisert!

Åpning av sluttseminaret for Saemieh Saepmesne, Røros fredag 1. oktober 2010. Fra venstre: prosjektleder (norsk side) Erik Nordberg og prosjektleder (svensk side) Ulf Stefan Wilka. Foto: Hege Skalleberg Gjerde.

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, etnisitet, samer, Sørsamer, sørsamisk, Urfolk

Arkeologisk undersøkelse av mulige samiske tufter

I løpet av de to siste ukene i august i år skal jeg lede en mindre arkeologisk undersøkelse av noen bosetningsspor i Hol kommune, Buskerud. Vi skal gjøre en utgravning av to runde tufter som kan være rester etter samiske boliger (se Inger Zachrisson sin bok Möten i Gränsland fra 1997 og min masteroppgave fra 2008).

To runde tufter ved Byrkjedalstølen i Hol (markert med hvite ringer). Hallingskarvet i bakgrunnen. Foto: Hege Skalleberg Gjerde

Den runde formen kan være en god indikasjon på at det har vært en samisk bolig, siden vi vet at den tradisjonelle, samiske boligen var gammer eller telt med en spesiell organisering, mens vi ikke kjenner til denne typen boliger fra det norrøne (”norske”) samfunnet.

Det er likevel vanskelig å si noe sikkert om tuftene i Hallingdal uten å undersøke dem grundigere. Den arkeologiske utgravningen i august skal derfor bidra til en bedre forståelse av hva slags boplasser dette har vært. Kanskje finner vi sterkere indisier på at det bodde samer i Hol i middelalderen, eller kanskje vi finner noe helt annet som kan hjelpe oss å forstå utnyttelsen av de sørnorske fjellområdene i denne perioden. Uansett blir det veldig spennende å se hva som dukker opp når vi setter spaden i jorda!

Legg igjen en kommentar

Filed under archaeology, arkeologi, samer, Sørsamer, sørsamisk

Samiske fortellinger

Stillbilde fra animasjonsfilmen "Sáiva" av Tuva Synnevåg

Samiske fortellinger står i sterk kontrast til det moderne, vestlige samfunnet. Der vesten karakteriseres av fremskrittsoptimisme, fornuft, objektivitet og rasjonalitet, er de samiske fortellingene tvetydige og fragmentariske. De skiller ikke klart mellom virkelighet og myte; mellom det empirisk observerbare og det overnaturlige/forestilte, og de har sjelden en klar begynnelse eller slutt.

Likevel, eller rettere sagt på grunn av dette, er de samiske fortellingene gode kilder til den før-kristne, samiske verdensforståelsen og livsanskuelsen. For tilhørere som var kjent med tankegangen, var normene og verdiene tydelige i fortellingene og mytene, og de var dermed både informative så vel som oppdragende.

I dag kan fortellingene og mytene gi oss et innblikk i en helt annerledes logikk enn den vi vanligvis må forholde oss til.

Et flott eksempel på en visuell fremstilling av samisk tenkemåte og fortellertradisjon, kan du se i Tuva Synnevåg sin animerte kortfilm «Sáiva«. Den ble nylig utmerket med nominasjon i Grafill sin visuelt-konkurranse for 2010. Med et fantastisk visuelt uttrykk synes jeg at hun klarer å formidle den tradisjonelle, samiske mentaliteten på en god måte.

Stillbilde fra animasjonsfilmen "Sáiva" av Tuva Synnevåg

Anbefalt lesning:
Qvigstad, Just (1927-1929): Lappiske Eventyr og Sagn I-IV
Pollan, Brita / Just Qvigstad (1997): Samiske beretninger
Birkeland, Kirsti (2002): Staloer tror at månen er et bål (sørsamiske eventyr)

Legg igjen en kommentar

Filed under Fortellertradisjon, Ideologi, Mytologi, samer

Fra og med i dag…

Da er jeg i gang; første dag som doktorgradsstudent og forsker på en flerkulturell fortid i Sør-Norge.

Hvor skal jeg begynne? Jeg begynner her. Dette skal være stedet for initiativ og forsøk, for forslag, ideer og assosiasjoner.

For meg åpner forskning på en mulig samisk og dermed flerkulturell fortid i Sør-Norge opp muligheter for å reflektere rundt våre nåtidige oppfatninger av kulturell variasjon. Det multikulturelle samfunnet presenteres ofte som en ny type utfordring i vår moderne tid – som om fortiden bestod av kulturelt ”rene” samfunn! Kulturelt mangfold har imidlertid alltid vært regelen heller enn unntaket, og kanskje et økt fokus på fortidens multikulturalitet kan gi oss noen nyttige perspektiver på dagens multikulturelle utfordringer?

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, Mangfold, samer

Historien er ikke selvskreven

Foto: Gaute Reitan/Kulturhistorisk museum

– Hvordan blir historien til?

– Hva står i historiebøkene som brukes i skolen og hvor kommer den kunnskapen fra?

– Har det alltid stått det samme?

– Hvem bestemmer hva vi skal lære?

Og ikke minst – hva skjer når arkeologene graver frem spor fra en historie som tilsynelatende er helt ukjent?!

Historien er ikke selvskreven, og det er det viktig å ha i tankene når vi leser den. Med utgangspunkt i de oppsiktsvekkende funnene gjort på Dovrefjell sommeren 2006 (se lenker), skal videregående skoleelever i Oppland få være med å diskutere grunnlaget for historieproduksjon tilknyttet samisk/norsk fortid. Det skjer i regi av den kulturelle skolesekken i Oppland fylkeskommune, uke 49.

Gleder meg til å møte dere!

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, Historieproduksjon, Kulturarv, samer