Tag Archives: Tilbakeslaget

Tromsø-Gudbrandsdalen 1:1

Onsdag kveld sendte NRK1 dokumentaren ”Tilbakeslaget. Tromsø og de fem hersketeknikkene”.

Tromsø by. Stillbilde fra dokumentaren "Tilbakeslaget"

Tromsø by. Stillbilde fra dokumentaren «Tilbakeslaget»

Filmen tar opp situasjonen som oppstod i Tromsø i 2011 da spørsmålet om hvorvidt byen skulle innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet ble en del av den kommunale valgkampen. Opposisjonene var steile, og mye gammelt grums vellet opp til overflaten, særlig gjennom nettdebattene til lokalavisene (se også innlegg på denne siden:»What’s in a name…» 22.03.11).

Den ene hersketeknikken som trekkes fram i filmen er påføring av skam; at det var skamfullt å være av samisk slekt. I filmen fortelles det blant annet om hvordan det har vært vanlig å vektlegge historier om slektskap i det sørlige Norge. For eksempel forteller ei av de intervjuede i filmen at mange fortalte historier om røtter i Gudbrandsdalen og på den måten tonet ned det samiske og fremhevet det norske i familien.

Trodde de.

Ironisk nok synes det nå som mer og mer trolig at det også i Gudbrandsdalen har vært innslag av samisk kultur i eldre tider! Det tyder altså på at det er vanskelig å slippe unna sin samiske arv, og det bør jo heller ikke være noe mål.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under etnisitet, Historieproduksjon, samer