Tag Archives: Urfolk

Hjernevask, urfolk og intelligens

Gustaf Retzius måler skallen til enn same. Foto:http://commons.wikimedia.org

Ulike folkegrupper har ulik IQ fikk vi lære av Harald Eia i gårsdagens «Hjernevask» på NRK1.

Samer ble ikke nevnt i programmet, men typen spørsmål, holdninger og tankegang minner meg om en sak ved Rørostraktene for et par år siden:

Rørosbygdene skogeierlag krevde at reindriftssamene i området skulle gentestes fordi de angivelig var for intelligente til å være urfolk! Her har de misforstått sammenhengene mellom både gener, intelligens og hva det vil si å være urfolk. Skogeierlaget ble, ikke overraskende, anmeldt for brudd på rasismelovgivningen.

Harald Eias program er uheldig på mange måter. Det verste med det er imidlertid at en slik forståelse av sammenhengen mellom gener, intelligens og folkeslag som skogeierlaget i Rørosbygdene fremviste får ny vind i seilene. Det blir gjort for lite for å formidle begrensningene i forskningen, og for å nyansere og motsi de forskningsresultatene som presenteres.

Når forskningsformidlingen ikke makter å vise grundig vurdering av forskningen, kan vi kanskje ikke forvente det av skogeierforeningene heller?

Reklamer

2 kommentarer

Filed under samer, Urfolk